RS485 Modbus-paket

RS485 Modbus programvarulicens och en tryckgivare för att
mäta vattenvolymen i expansionskärlet.
Levereras installerat och klart.

Modbuslicens:        1 125 SEK -20% för installatör.
Tryckgivare:           3 625 SEK -20% för installatör.